logo

Corona Lokaal | Wiki

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


rioolwatermetingen:model

Verband rioolwatermetingen en ziekenhuisopnames

– door kalahiri, laatst bijgewerkt: 11-11-2020

De belofte van rioolwatermetingen is dat ze vroeg de verspreiding van het virus kunnen oppikken. Het zou dan heel waardevol zijn als je uit de eerste rioolwatermetingen zou kunnen afleiden wat de gevolgen voor bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames zouden zijn.

Om een verband te leggen tussen de rioolwatermetingen en bijvoorbeeld het aantal positieve testen of het aantal ziekenhuisopnames, moeten we weten welke informatie er in de rioolwatermeting zit. Zo weten we dat alle ontlasting van alle mensen langs de rioolwaterzuivering komt. Dat is dus anders dan de teststraat van de GGD. Het beleid rond testen is een aantal keer gewijzigd, het aantal afgenomen testen is enorm toegenomen en niet alle mensen met symptomen laten zich testen. Het lijkt dus niet logisch om rioolwatermetingen met het aantal positieve testen te vergelijken.

Ziekenhuisopnames

De rioolwatermetingen zijn mogelijk beter met de ziekenhuisopnames te matchen omdat ook die onafhankelijk zijn van het menselijke gedrag. Mensen slaan zowel de wc als het ziekenhuis immers niet over omdat ze 'geen zin' hebben. Het risico om in het ziekenhuis te komen als je met het virus bent besmet, is vooral afhankelijk van de leeftijd. Als we weten welke leeftijdscategorie vooral terug te vinden is in het rioolwater, kan je daaruit mogelijk iets zeggen over de ziekenhuisopnames.

Het model

Globaal doet het model het volgende. De dagelijkse rioolwatermeting wordt gesplitst naar leeftijdcategorieën. Je hebt dan een meetwaarde per leeftijdscategorie per dag. Per leeftijdcategorie heb ik ook het risico berekend om in het ziekenhuis terecht te komen. Als je de meetwaarde per leeftijdscategorie per dag vermenigvuldigt met het leeftijdsrisico om in het ziekenhuis te belanden, krijg je per dag een waarde die overeen zou kunnen komen met het aantal ziekenhuisopnames voor die leeftijdscategorie. Als je vervolgens die waardes per leeftijdcategorie bij elkaar optelt, zou je een verband kunnen zien met het aantal ziekenhuisopnames. Zie hieronder de grafiek met uitkomsten van het model en de ziekenhuisopnames volgens de ziekenhuizen (via stichting NICE).

De grafieken lijken opvallend veel op elkaar. Dat is bemoedigend, maar er is geen garantie dat het ook voor de komende tijd blijft gelden. Omdat de grafieken heel geleidelijk omlaag en weer omhoog gaan, is het lastig scherp te zien hoe goed de trends overeenkomen. Hoe meer trendbreuken er optreden, hoe beter we kunnen zien of de grafieken inderdaad zo goed op elkaar passen.


Paginahulpmiddelen