logo

Corona Lokaal | Wiki

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


rioolwatermetingen

Rioolwatermetingen

– door kalahiri, laatst bijgewerkt: 30-10-2020

Het coronavirus wordt ook aangetroffen in de ontlasting van mensen. Het meten van virusdeeltjes in het rioolwater kan een maat zijn voor de verspreiding van het virus. Het RIVM meet inmiddels in het rioolwater bij 318 rioolwaterzuiveringen

Kijk ook bij

Maat voor verspreiding

De meting geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes (RNA) per milliliter over 24 uur weer. Een groot deel van de besmette mensen heeft ook virus­deeltjes in de ontlasting. Het aantal virus­deeltjes in het rioolwater is daarom een maat voor het aantal besmette personen in de regio van de rioolwater­zuivering. Het is de bedoeling dat met de rioolwater­metingen de trend eerder zichtbaar wordt dan met de testen.

In het voorjaar van 2020 zijn waarden van 4000 tot ruim 9000 RNA per mL geconstateerd. Na de lockdown zijn ook al weer waardes boven de 9000 aangetroffen (vooral Woerden scoorde hoog).

Kaart

Op de kaart van corona-lokaal.nl kunt u de rioolwater­metingen van het RIVM zichtbaar maken. Dat doet u door onder de kaart het hokje 'rioolwatermetingen' aan te vinken. Op de kaart verschijnen vervolgens cirkeltjes die de rioolwaterzuiveringen in het land symboliseren. Ook verschijnt er een extra grafiek links van of boven de kaart waarin de waarden van de rioolwater­metingen wordt weergegeven. Meestal is de eerste grafiek de grafiek van alle rioolwaterzuiveringen gezameliijk. Door op een cirkeltje op de kaart te klikken, worden de meet­waarden van die specifieke rioolwaterzuivering in de grafiek weer­gegeven. Er worden op dit moment metingen gedaan bij 318 rioolwater­zuiveringen.

De kleur van de locatie is een maat voor het aantal virus­deeltjes. De kleur verloopt afhankelijk van de meting van wit ( nul virus­deeltjes ) via geel en oranje naar rood. Vanaf 1760 RNA per mL is het maximale rood bereikt. De schaal van de kleuren kan nog worden aangepast als er meer metingen komen en we meer weten wat de betekenis van die metingen in de praktijk is.

Grafiek

In de grafiek voor heel Nederland kunnen er in de laatste dagen nog (grote) wijzigingen optreden als meer metingen worden toegevoegd door het RIVM. Als er voor een dag van minder dan 60% van de rioolwaterzuiveringen de meetwaarden binnen zijn, wordt die dag (nog) niet in de grafiek getoond.

De rioolwater­metingen worden per locatie meestal eens per week uitgevoerd. Het bestand met metingen wordt (vrijwel) dagelijks door het RIVM bijgewerkt als er nieuwe metingen beschikbaar zijn.


Paginahulpmiddelen